LXII sesja Rady Gminy Zgorzelec

27.09.2022r.
Drukuj

W poniedziałek 26 września br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec odbyła się LXII sesja Rady Gminy Zgorzelec.
Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec Anna Rakoczy otworzyła obrady, przywitała wszystkich obecnych na sali konferencyjnej i przedstawiła porządek obrad. Skarbnik Rafał Jasiul przedstawił informacją z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r., informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. oraz informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach za I półrocze 2022 r. Następnie naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji Barbara Mędrek-Rutowicz zaprezentowała sprawozdanie z przebiegu akcji letniej w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Zgorzelec.
Podczas sesji przyjęto protokoły i uchwały w sprawie:
– nadania ulicy nazwy „Transportowa” w miejscowości Żarska Wieś, gm. Zgorzelec,
– nadania ulicy nazwy „Akacjowa” w miejscowości Koźlice, gm. Zgorzelec,
– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2022 rok,
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec,
– zniesienia formy ochrony z części pomnika grupowego – pomnika przyrody nazwanego „Aleja Dąb szypułkowy (Quercus robur)”- składającego się z 71 sztuk drzew gat. dąb szypułkowy w Gronowie,
– uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody. 

 

 

 

 

 

print

Zobacz także: