LXIII Sesja Rady Gminy Zgorzelec

19.10.2022r.
Drukuj

W środę 19 października br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec odbyła się LXIII Sesja Rady Gminy Zgorzelec.

Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec Anna Rakoczy otworzyła obrady, przywitała wszystkich obecnych na sali konferencyjnej i przedstawiła porządek obrad. Kierownik GOPS w Zgorzelcu Bogumiła Hamulec omówiła działania w ramach Gminnej Karty Dużej Rodziny 3+. Wójt Piotr Machaj omówił najważniejsze kwestie związane z naszą gminą, problemy z jakimi borykają się mieszkańcy oraz związane z ich bezpieczeństwem w razie wystąpienia zagrożenia radiacyjnego

Podczas sesji przyjęto protokoły i uchwały w sprawie:

– uzgodnień przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody,

– wprowadzenia zmian w Budżecie oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec na 2022 r.,

– określenia wysokości podatków od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Zgorzelec,

– nadania ulicy nazwy „Widokowa” w Tylicach,

– rozpatrzenia petycji o utworzeniu Młodzieżowej Rady Gminy,

– przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Kunowie,

– wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Zgorzelec w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie”,

– uchwalenia stawek podatków i opłat na 2023 r.

print

Zobacz także: