LXIII Sesja w dniu 19 października 2022, godz. 12:00 – online

19.10.2022r.
Drukuj

LXIII Sesja w dniu 19 października 2022, godz. 12:00

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
  2. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.
  3. a) PROTOKÓŁ Nr LXII/22 z sesji Rady Gminy Zgorzelec odbytej w dniu 26. 09.2022 r.
  4. Gminna Karta Dużej Rodziny 3+ – analiza działań.
  5. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 r.
  6. Analiza projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad.

 Oglądaj na żywo

print

Zobacz także: