LXVI Sesja Rady Gminy Zgorzelec

29.11.2022r.
Drukuj

  W poniedziałek 28 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec odbyła się LXVI Sesja Rady Gminy Zgorzelec.
Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec Anna Rakoczy otworzyła obrady, przywitała wszystkich obecnych na sali konferencyjnej i przedstawiła porządek obrad. Sekretarz Anna Demuth-Majda przedstawiła informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych.
Podczas sesji przyjęto protokoły i uchwały w sprawie:
– programu współpracy Gminy Zgorzelec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Koźmin i Osiek Łużycki, Jędrzychowice, Żarska Wieś, Łomnica, Pokrzywnik, Gronów, Sławnikowice i Przesieczany,
– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2022 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec.
– ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

print

Zobacz także: