LXX Sesja Rady Gminy Zgorzelec

05.01.2023r.
Drukuj

W czwartek 29 grudnia 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec odbyła się LXX Sesja Rady Gminy Zgorzelec.
Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec Anna Rakoczy otworzyła obrady, przywitała wszystkich obecnych na sali konferencyjnej i przedstawiła porządek obrad.

Podczas sesji Wójt Piotr Machaj podziękował za pracę w 2022 roku zebranym na sali konferencyjnej Radnym i Sołtysom, Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, Dyrektorom placówek oświatowych.

Podczas sesji przyjęto protokoły i uchwały w sprawie:

– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2022 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec,

– Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zgorzelec na 2023 rok.

print

Zobacz także: