LXXIV sesja Rady Gminy Zgorzelec – na żywo

27.03.2023r.
Drukuj

LXXIV sesja Rady Gminy Zgorzelec – 27.03.2023 r. godz. 15:00

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
2. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.

a) PROTOKÓŁ Nr LXXI/23 z sesji Rady Gminy Zgorzelec odbytej w dniu 09 stycznia 2023 r. sesja nadzwyczajna
b) PROTOKÓŁ Nr LXXII/23 z sesji Rady Gminy Zgorzelec odbytej w dniu 19 stycznia 2023 r. sesja nadzwyczajna
c) PROTOKÓŁ Nr LXXIII/23 z sesji Rady Gminy Zgorzelec odbytej w dniu 10 lutego 2023 r. sesja nadzwyczajna

3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na terenie Gminy Zgorzelec.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy za rok 2022.
5. Sprawozdanie z realizacji zajęć rekreacyjnych w okresie ferii zimowych dzieci i młodzieży na terenie gminy- GOK;CRT.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zgorzelec za rok 2022.
7. Formy pomocy Obywatelom Ukrainy w 2022 i 2023 r. -zakres działań i środki wydatkowane na ten cel.
8. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.

Oglądaj na żywo

print

Zobacz także: