LXXVI Sesja Rady Gminy Zgorzelec – online

17.05.2023r.
Drukuj

LXXVI Sesja Rady Gminy Zgorzelec – 17 maja 2023 r. godz. 13:00

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
  2. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.
  3. Analiza współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  4. Sprawozdanie gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2022 (CRT; GOK; GOPS) wraz z przedstawieniem programu działania na rok 2023
  5. Gospodarka finansowa GOK – problematyka użyczenia nieruchomości, będących w zarządzie podmiotu, zasady odpłatności w/w czynności, najem powierzchni reklamowych oraz dochody pozyskiwane z w/w tytułów.
  6. Analiza stanu prawnego i faktycznego świetlic wiejskich wraz z ofertą programową na rok 2023.
  7. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.
  8. Interpelacje i zapytania radnych.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie obrad sesji.

Oglądaj na żywo

print

Zobacz także: