LXXVII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Zgorzelec – online

19.06.2023r.
Drukuj

LXXVII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Zgorzelec – 19 czerwca 2023 r. godz. 13:30

 1. Analiza raportu o stanie gminy.
 2. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy w 2022 r.
 3. Analiza projektów uchwał.
 4. a) UCHWAŁA NR 434/23 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie nadania ulicy nazwy „Jagodowa” w miejscowości Tylice, gm. Zgorzelec.
 5. b) UCHWAŁA NR 435/23 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zgorzelec
 6. c) UCHWAŁA NR 436/23 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie intencji przystąpienie Gminy Zgorzelec do Związku Międzygminnego.
 7. d) UCHWAŁA NR 437/23 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zgorzelec wotum zaufania.
 8. e) UCHWAŁA NR 438/23 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zgorzelec z tytułu wykonania budżetu Gminy Zgorzelec za 2022 rok
 9. f) UCHWAŁA NR 439/23 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach za 2022 rok.
 10. g) UCHWAŁA NR 440/23 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Zgorzelec za 2022 rok.
 11. h) UCHWAŁA NR 441/23 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zgorzelec za 2022 rok.
 12. i) UCHWAŁA NR 442/23 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2023 rok.
 13. j) UCHWAŁA NR 443/23 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec.
 14. k) UCHWAŁA NR 444/23 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Jędrzychowice, gmina Zgorzelec
 15. l) UCHWAŁA NR 445/23 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie nadania Honorowych Wyróżnień Gminy Zgorzelec.
 16. Sprawy różne.

Oglądaj na żywo

print

Zobacz także: