LXXX Sesja Rady Gminy Zgorzelec

29.08.2023r.
Drukuj

W poniedziałek 28 sierpnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się LXXX Sesja Rady Gminy Zgorzelec.
Sesja rozpoczęła się od minuty ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego radnego Jana Swachy. Następnie Skarbnik Rafał Jasiul przedstawił informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2023 r. Przewodnicząca Rady Gminy Anna Rakoczy przedstawiła stanowisko Rady Gminy Zgorzelec w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję 2024-2027.
Podczas sesji przyjęto protokoły i uchwały w sprawie:
– nadania ulicy nazwy „Górna” w miejscowości Łagów, gm. Zgorzelec,
– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2023 rok i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec,
– nadania Honorowych Wyróżnień Gminy Zgorzelec,
– dopłaty do taryf za ścieki dla gospodarstw domowych miejscowości Kunów i Tylice dla Międzygminnej Spółki Wodnokanalizacyjnej „SUPLAZ”,
– wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM KZN Łużyce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
– uznania skargi na Wójta Gminy Zgorzelec za bezzasadną,
– zasad i trybu nadawania Honorowych Wyróżnień Gminy Zgorzelec,
– wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

print

Zobacz także: