LXXX Sesja w dniu 28 sierpnia 2023, godz. 15:00 – na żywo

28.08.2023r.
Drukuj

Zaproszenie na sesję nr 80 dnia 28 sierpnia 2023 r. o godzinie 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
  2. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.
  3. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2023 r.
  4. Stanowisko Rady Gminy Zgorzelec w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję 2024-2027.
  5. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Sprawy różne.

Oglądaj na żywo

print

Zobacz także: