LXXXV Sesja w dniu 28 grudnia 2023, godz. 12:00 – na żywo

28.12.2023r.
Drukuj

LXXXV Sesja w dniu 28 grudnia 2023, godz. 12:00

 Porządek obrad

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
  2. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.
    1. a) PROTOKÓŁ Nr LXXXVII/23 z sesji Rady Gminy Zgorzelec odbytej w dniu 18 grudnia 2023 r.
  3. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie sesji.

Oglądaj na żywo

print

Zobacz także: