LXXXVIII Sesja Rady Gminy Zgorzelec

29.12.2023r.
Drukuj

W czwartek 28 grudnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się LXXXVIII Sesja Rady Gminy Zgorzelec.

Sesja rozpoczęła się od minuty ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego wieloletniego Sołtysa Koźlic Stanisława Kolendy. Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec Anna Rakoczy otworzyła obrady, przywitała wszystkich obecnych na sali konferencyjnej i przedstawiła porządek obrad. Podczas sesji przyjęto protokoły i uchwały m.in. w sprawie:

– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2023 rok.

– Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zgorzelec na 2024 rok.

– zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Zgorzelec oraz planu pracy Rady Gminy Zgorzelec na 2024 r.

– zmiany Uchwały 488/23 z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026.

Wójt Piotr Machaj podziękował obecnym na sesji Radnym i Sołtysom za prace w mijającym roku oraz złożył życzenia noworoczne.

print

Zobacz także: