Mapa aktywności

„MAPA AKTYWNOŚCI”
organizacji pozarządowych działających 
na terenie Gminy Zgorzelec


Informacje ogólne:
„Mapa aktywności” jest informacją o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy Zgorzelec i została stworzona zgodnie z zadaniem 3.2 w ramach ogólnopolskiej akcji „Przejrzysta Polska”.

Organizacje przedstawione są w dwóch grupach:

I.  Organizacje z siedzibą na terenie Gminy Zgorzelec

II. Inne organizacje działające na terenie Gminy Zgorzelec

„Mapę aktywności” organizacji pozarządowych działających na terenie Gminie Zgorzelec prowadzi Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju Gminy. Zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o współpracę w zakresie aktualizacji mapy. W przypadkach zaistniałych nieścisłości prosimy o pilny kontakt w dowolnej formie w celu szybkiego usunięcia niezamierzonej uchybień.

Nasz adres:

Wydział Oświaty i Promocji
ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec

tel. (75) 77 214 30,  77 214 41
e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl