Gronów

Dawna nazwa w języku niemieckim Gronau

Sołtys – Alicja Kołodzińska

Rada Sołecka
Izabela Podgórska
Barbara Bulak – Sowa
Adrian Kaczan
Joanna Adamów – Toporowicz

Liczba ludności: – 328 osób (stan na 31.12.2021 r.)

Identyfikator miejscowości Gronów w systemie SIMC to 0193223,
współrzędne GPS: (15.145833, 51.188333)

 

Miejscowość położona wzdłuż Żareckiego Potoku, założona w XIII w. W 1282 r. jest wzmiankowany jako Grunow, później nazywany Gruna, a po wojnie – Grody. Przez wieś przebiega Dolnośląska Droga św. Jakuba odcinek szlaku pielgrzymkowego do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii.

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są:
– kościół ewangelicki, obecnie rzymsko-katolicki filialny pw. Najświętszej Marii Panny, z 1801 r.
– zespół pałacowy
pałac, z XVIII w., przebudowany w początkach XIX w., 1920 r.
park, z XVIII-XX w.
– tablica na murze okalającym kościół, ku pamięci poległych podczas I wojny światowej mieszkańców Gronowa

W Gronowie urodził się Ferdynand Roitsch (1805-19889) zasłużony wydawca dzieł muzyki klasycznej (m.in. J.S. Bacha).

Wzdłuż drogi na Pokrzywnik znajduje się pomnikowa aleja drzew. Składa się ona z 56 dębów szypułkowych, 2 klonów, pospolitych, 2 kasztanowców białych i jednego wiązu polnego.

W Gronowie znajduje się Świetlica Wiejska, jest miejscem spotkań mieszkańców
w różnym wieku, stanowi centrum życia kulturalnego i rekreacyjnego wsi.

W miejscowości w ostatnim okresie wykonano następujące inwestycje:
– gruntowny remont świetlicy (I etap),
– uzupełniono oświetlenie drogowe o 16 lamp
– wymieniono 79 opraw oświetleniowych na LED-owe,
– wsparto wymianę dachu w kościele,
– stworzono kompleks miejsc przyjaznych dzieciom i młodzieży,
– sfinansowano remont remizy OSP,
– przebudowano przepusty drogowe,
– przejęto od skarbu państwa drogę i wykonano dokumentacje modernizacji drogi,
– naprawiono drogi gminne, uzupełniano znaki, udrażniano odpływ wód opadowych,
– odmalowano barierki na mostkach i przepustach przy drogach gminnych,
– zabezpieczono dojazdy busami do Zgorzelca,