Jędrzychowice

Dawna nazwa w języku niemieckim Hennersdorf

Sołtys – Krystyna Radzięta

Rada Sołecka:

  1. Elżbieta Szczepańska
  2. Dagmara Nieścierowicz
  3. Sylwia Janic
  4. Wiktor Kozłowski
  5. Dariusz Pich

Liczba ludności: – 782 os. (stan na 2024 r.)

Identyfikator miejscowości Jędrzychowice w systemie SIMC to 0193269,
współrzędne GPS: (15.025556, 51.179167)

 

 

Miejscowość położona na Równinie Zgorzeleckiej, w dolinie Jędrzychowickiego Potoku, dopływu Nysy Łużyckiej. Wielowiekową tradycją w Jędrzychowicach jest hodowla ryb. Stawy stanowią bardzo cenny obiekt, w których stwierdzono obecność wielu rzadkich gatunków roślin, ptaków i płazów.

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są:
• kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, niewielka świątynia gotycka o charakterze obronnym, wzmiankowana już w XIII wieku, przebudowana w XVI wieku, z zachowanym, cennym wyposażeniem. W roku 2018 Wójt Gminy Zgorzelec doprowadził do wykonania iluminacji świetlnych obejmujących cały kościół.
• cmentarz ewangelicki, obecnie rzymsko-katolicki, parafialny
o kaplica grobowa, z drugiej połowy XIX wieku
o ogrodzenie z bramą
• zespół dworski
o dwór, w ruinie; obszerna renesansowa rezydencja z wieżą, wzniesiona w latach 1611-1625 – XVII w. na wcześniejszych fundamentach, rozbudowany w XIX w. Obecnie, po 1945 roku zrujnowany.
o park, z XIX w.

We wsi funkcjonuje Biblioteka Publiczna, które oferują katalog on-line oraz działa Klub Sportowy APIS Jędrzychowice. W budynku po byłej szkole działa Publiczne Przedszkole „Krasnoludki” dla 100 dzieci oraz od 2020 r. Publiczny Żłobek „Muchomorek” dla 72 dzieci. Świetlica Wiejska, siłownia zewnętrzna i wewnętrzna.

Komunikacja
Przez Jędrzychowice przechodzi droga publiczna nr 351. oraz autostrada A4, znajduje się również stacja kolejowa relacji Zgorzelec – Wrocław.
W pobliżu miejscowości, przed wejściem Polski do strefy Schengen, znajdowało się drogowe przejście graniczne z Niemcami Jędrzychowice-Ludwigsdorf.
Przez Jędrzychowice przebiega Dolnośląska Droga św. Jakuba odcinek szlaku pielgrzymkowego do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii.

W miejscowości w ostatnim okresie wykonano następujące inwestycje:
– uzupełniono oświetlenie drogowe o 26 lamp
– wymieniono 98 opraw oświetleniowych na LED-owe,
– wykonano naprawę wszystkich dróg gminnych,
– postawiono wiatę przystankową dla dzieci dojeżdżających do szkoły
– utwardzono nowe nawierzchnie dróg gminnych,
– dofinansowanie modernizacji drogi wojewódzkiej przez gmina w wysokości 800.000 zł, zabezpieczając dodatkowo budowę chodnika,
– przeprowadzono remont trybun dla widzów na stadionie KS APIS Jędrzychowice
– zmodernizowano budynek szatni dla piłkarzy na stadionie, wykonano przy stadionie parking oraz zainstalowano pawilony dla sędziów, odpraw z zawodnikami i 2 pawilony magazynowe.
– wsparto remont kościoła,
– uporządkowano cmentarz,
– wybudowano Gminny Żłobek „Muchomorek”,
– rozpoczęto remont budynku z przeznaczeniem na świetlicę, klub seniora oraz bibliotekę