Jerzmanki

Dawna nazwa w języku niemieckim Hermsdorf

Sołtys – Dariusz Świątek
Rada Sołecka
Maria Baryłka
Izabela Szymczyk
Jacek Jagiełło
Bartłomiej Dowlaszewicz

Liczba ludności: – 864 osoby (stan na 31.12.2021 r.)

Identyfikator miejscowości w systemie SIMC to 0193252,
współrzędne GPS: (15.061111, 51.136944)

 

Miejscowość położona na Równinie Zgorzeleckiej, powstała w XIII w. w okresie wzmożonego na Łużycach osadnictwa na prawie niemieckim. Rozciąga się na przestrzeni 2,8 km wzdłuż Jędrzychowickiego Potoku, który w górnej części wsi powstał z wypływów z cegielni oraz terenów mokrych łąk.

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są:
– Kościół parafialny pw. św. Franciszka z Asyżu, zbudowany w drugiej połowie XIII wieku, początki XVI w., zabytkowy, romański; jest to jeden z najstarszych kościołów w Gminie Zgorzelec. Wewnątrz zachował się ciekawy ołtarz główny wykonany z drewna, pochodzi on z 1617 r. Kościół otrzymał nietypowe zakończenie od wschodu w postaci czworobocznej absydy oraz nieczęsto spotykaną wieżę graniastą, wznoszącą się pomiędzy nawą a prezbiterium. Bardzo interesująca jest ponadto, rzadka występująca w kościołach wiejskich kręcona klatka schodowa z trzpieniem z piaskowca. W roku 2018 Wójt Gminy Zgorzelec doprowadził do wykonania iluminacji świetlnych obejmujących cały kościół.
– Park pałacowy, z XVIII w., 1800 r.

W Jerzmankach funkcjonuje Szkoła Podstawowa im Sybiraków, Uczniowski Klub Sportowy z sekcjami zapaśniczymi i hokejową, Biblioteka Publiczna oraz Świetlica Wiejska.

W miejscowości w ostatnim okresie wykonano następujące inwestycje:
– remont świetlicy wiejskiej (I etap),
– budowę drogi i parkingów przy osiedlu i garażach,
– dostawiono 57 lamp oświetlenia drogowego
– wymieniono 97 oprawy oświetleniowych na LED-owe,
– wykonano modernizację ponad 2000m dróg gminnych – dotyczy sześciu dróg
– wybudowano nowy plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną,
– uruchomiono w szkole pracownię komputerową 3D,
– doprowadzono instalację gazową do świetlicy i szkoły celem zmiany systemu grzewczego,
– wybudowano wiatę drewnianą,
– przebudowano teren rekreacyjny,
– przejęto, wyremontowano i urządzono świetlicę wiejską,
– wybudowano PSZOK,
– wykonano projekt przebudowy boska i rozpoczęto procedurę pozyskania środków finansowych,
– zabezpieczono organizacyjnie budowę nowej nitki gazociągu,
– dofinansowano budowę drogi na odcinku od krzyża do, wzdłuż osiedla wraz ze skrzyżowaniem,
– kompleks boisk wielofunkcyjnych przy szkole.