Koźlice

Dawna nazwa w języku niemieckim Köslitz

Sołtys – Anna Rychter

Rada sołecka:

  1. Rafał Rychter
  2. Marek Habiniak
  3. Małgorzata Czekała
  4. Miron Bakowski
  5. Weronika Nowak

Liczba ludności: – 345 os. (stan na 2024 r.)

Identyfikator miejscowości w systemie SIMC to 0193281,
współrzędne GPS to (14.986111, 51.106111).

 

Niewielka wieś leżąca na Pogórzu Izerskim, na zachodnim skraju Równiny Zgorzeleckiej
w dolinie Nysy Łużyckiej, założona przez Słowian między VII-X wiek. Miejscowość otaczają głównie użytki rolne. Koźlice zostały założone jako wieś łańcuchowa, kształtowana wzdłuż głównej ulicy połączonej z prostopadłymi do niej drogami z Tylic i Kunowa. Ten układ ruralistyczny zachował się do dziś, z tym, że znacznie została przerzedzona jej zabudowa.

Jeszcze na początku XX wieku, na pobliskich polach odkryto topór z serpentynitu, który pochodził z czasów epoki kamiennej. Po wojnie stał tu pałacyk, który z czasem został rozebrany. We wsi, na Koźlickiej Górze, znajduje się obelisk tragicznie zmarłej w 1921 Gertrude Brandt, córki właściciela wsi. W latach 60. XIX w. we wsi działała fabryka sukna Ernesta Geisslera. Na początku XX w. działał wytwórnia waty i bielarnia.
W pobliżu miejscowości znajdują się stawy rybne, których tradycja sięga XV w.

Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze wsi Koźlice znajdują się 2 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków:

– Grodzisko Koźlice, st.1 ze średniowiecza VII-XII w.
– Osada Koźlice, st.2 ze średniowiecza XI-XII w.

Na terenie Koźlic działa Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura. Centrum zostało zbudowane na terenie Obozu Jenieckiego Stalag VIII A, gdzie 15 stycznia 1941 r. miało miejsce prawykonanie w całości utworu „Kwartet na koniec czasu”.
Centrum stworzy możliwości upamiętnienia wydarzeń II wojny światowej ze szczególnym podkreśleniem jenieckiej działalności artystycznej. Kwartet skomponował Olivier Messiaen, będąc jeńcem wojennym osadzonym w Stalagu VIII A w Gorlitz po stronie dzisiejszego Zgorzelca. Dzieło to znawcy współczesnej muzyki uznają za jeden z najgłębszych i najbardziej porywających utworów w muzyce XX stulecia. To arcydzieło muzyczne wykonywane już było ponad 500 razy na oficjalnych koncertach przez światowej sławy muzyków.

Przez Koźlice biegnie szlak pieszo – rowerowy, powstały w ramach projektu „Przygoda z Nysą”, funkcjonuje Świetlica wiejska, teren rekreacyjny oraz siłownia.

W miejscowości w ostatnim okresie wykonano następujące inwestycje:
– remont świetlicy wiejskiej
– uzupełniono oświetlenie drogowe o 20 nowych lamp
– wymieniono 27 opraw oświetleniowych na LED-owe,
– wykonano naprawę wszystkich dróg gminnych,
– położono nowa nawierzchnię z frezowiny na gminnej drodze dojazdowej do posesji,
– utwardzono część drogi na Bożatę,
– budowa siłowni zewnętrznej,
– zamontowano wiatę drewnianą,
– wyasfaltowana ścieżkę rowerową,
– postawiono nową wiatę na przystanku autobusowym