Kunów

Dawna nazwa w języku niemieckim Kuhna

Sołtys – Bożena Mularczyk
Rada Sołecka

Paweł Pomorski
Beata Mildenberger
Marta Pawlicka
Łukasz Dawiński

Liczba ludności: – 279 osób (stan na 31.12.2021 r.)

Identyfikator miejscowości systemie SIMC to 0193312,
współrzędne GPS to (15.042222, 51.101944).

 

 

Kunów jest małą wsią o skupionej zabudowie leżąca na Pogórzu Izerskim, na Równinie Zgorzeleckiej, nad Czerwoną Wodą. Nazwa wsi ma najprawdopodobniej słowiańskie pochodzenie i wywodzi się od kuny, zwierzęcia występującego na tym terenie.
W XIX w. był wsią o dobrze rozwiniętym rzemiośle. Funkcjonowało 24 rzemieślników i 4 kupców. Odbywały się targi, pracował młyn wodny oraz olejarnia.
Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisany jest:
Zespół pałacowy, z pierwszej połowy XVIII w., XIX w.
• Pałac, okazały, z charakterystyczną wieżą. Nad wejściem do pałacu znajduje się portal z wyrzeźbioną leżącą postacią wspartą o czaszkę, a obok napis w języku łacińskim: Hodie mihi, cras tibi – Dzisiaj mnie, jutro tobie. Portal przyozdobiony jest czterema herbami rodzin: von Warnsdorf, von Rechenberg, von Schaffgotsch oraz von Hoberg.
• Park o dużych walorach przyrodniczych. Jego początki sięgają przełomu XVIII i XIX w.


W miejscowości w ostatnim okresie wykonano następujące inwestycje:
– wymieniono 45 opraw oświetleniowych na LED-owe,
– przebudowano rynek,
– zmodernizowano plac zabaw,
– wybudowano siłownię zewnętrzną,
– wybudowano wiatę drewnianą,
– wykonano projekt siłowni zewnętrznej,
– naprawiono wiatę na przystanku autobusowym,
– rozebrano i uporządkowano ruiny budynków gospodarczych przy pałacu,
– zamontowano barierkę przy mostku na drodze dojazdowej do pałacu,
– prowadzono prace remontowe w ramach bieżącego utrzymania dróg,
– wykonano dokumentację rozbudowy sieci wodociągowo – kanalizacyujnej.