Ręczyn

Dawna nazwa w języku niemieckim Reuttnitz

Sołtys – Małgorzata Brzęk
Rada Sołecka
Nowacka Edyta
Lucyna Wiśniewska
Bożena Pajka
Marta Śmigielska
Chomicki Tomasz

Liczba ludności: – 372 osób (stan na 31.12.2021 r.)

Identyfikator miejscowości systemie: SIMC to 0193387,
Współrzędne GPS wsi to(14.975000, 51.033056).

 

Miejscowość położona na Pogórzu Izerskim, na granicy Doliny Nysy Łużyckiej i Wyniosłości Działoszyńskiej, na lewym brzegu Witki. W 2016 r. do Sołectwa Ręczyn został dołączony Niedów. Ręczyn posiada łańcuchowy układ przestrzenny z elementami układu wielodrożnego, otoczony użytkami rolnymi.

W Reczynie funkcjonuje świetlica wiejska wraz z wielofunkcyjnym boiskiem ze sztuczną nawierzchnią, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Klub Sportowy Lech Ręczyn.

W miejscowości w ostatnim okresie wykonano następujące inwestycje:
– oddano do użytku świetlicę wiejską wraz z kompleksem boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią,
– zainstalowano 105 nowych słupów oświetlenia drogowego,
– wymieniono 14 oprawy oświetleniowych na LED-owe,
– wykonano naprawę wszystkich dróg gminnych,
– wybudowano szatnię sportową dla drużyny piłki nożnej LECH Ręczyn,
– zainstalowano wiatę drewnianą,
– wymieniono pięć zdewastowanych wiat przystankowych,
– wykonano dokumentację chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej,
– dostosowano budynek po byłej remizie na pomieszczenia magazynowe przy świetlicy.