Tylice

Dawna nazwa w języku niemieckim Thielitz

Sołtys – Bogusława Pomorska
Rada Sołecka
Bogusław Radawiec
Naria Siejkowska
Grzegorz Hein
Beata Flasińska

Liczba ludności: – 700 osób (stan na 31.12.2021 r.)

Identyfikator miejscowości w systemie SIMC to 0193453,
Współrzędne GPS wsi: (15.033056, 51.113056).

 

Miejscowość o długości ok 1,5 km, leżąca na Pogórzu Izerskim, na Równinie Zgorzeleckiej, na obu brzegach Czerwonej Wody, bezpośrednio graniczy ze Zgorzelcem. Tylice zlokalizowane są przy drodze z Sulikowa do Zgorzelca, otoczone głównie przez użytki rolne.

Tylice poosiadają układ przestrzenny mieszany, północna część ma układ wielodrożny,
a południowa łańcuchowy.

Tu mieszka Wójt Gminy Zgorzelec – Piotr Machaj.

W miejscowości w ostatnim okresie wykonano następujące inwestycje:
– zagospodarowano osiedle w zakresie budowy chodników, miejsc parkingowych, placu
zabaw i siłowni zewnętrznej,
– wykonano remont świetlicy wiejskiej,
– dostawiono 27 lamp oświetlenia drogowego,
– wymieniono 76 oprawy oświetleniowych na LED-owe,
– wykonano naprawę wszystkich dróg gminnych,
– zmodernizowano cztery drogi gminne o długości ponad 1000m.
– wybudowano nowy plac zabaw,
– wykonano dokumentację budowy świetlicy środowiskowej,
– zakończono budowę II etapu kanalizacji,
– wybudowano wiatę drewnianą wraz ze stołami i ławkami,

– W 2020 r. wybudowano świetlicę wiejską, która jest miejscem spotkań mieszkańców w różnym wieku, jest to centrum życia kulturalnego i rekreacyjnego wsi.