Żarska Wieś

Dawna nazwa w języku niemieckim Florsdorf

Liczba ludności: – 718 osoby (stan na 31.12.2021 r.)

Sołtys – Edmund Buko
Rada Sołecka
Mariola Procyszyn
Anna Wróblewska
Jadwiga Manczur
Józef Bąk
Andrzej Łaszczewski

Identyfikator miejscowości w systemie SIMC to 0193460,
Współrzędne GPS to: (15.097500, 51.193611).

 

Miejscowość o długości ok 2,3 km leżąca na Pogórzu Izerskim, w dolinie Żareckiego Potoku, pomiędzy drogą krajową DK94 i autostradą A4. Żarska Wieś posiada łańcuchowy układ przestrzenny.
W Żarskiej Wsi funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy, biblioteka gminna, świetlica środowiskowa, siłownia zewnętrzna, place zabaw, przyszkolne boiska ze sztucznej nawierzchni.
Od wielu lat dumą tej wsi jest zespół „Kwiatowianki” czynnie uczestniczący w imprezach gminnych, powiatowych i lokalnych.

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są:
-zespół pałacowy
o pałac, zabytkowy z 1740 r., przełom XIX/XX w.; opuszczony i zrujnowany po 1990 r.[5]
o park, z drugiej połowy XIX w.
– Dwór w Żarskiej Wsi, obecnie dom nr 49, z przełomu XVII/XVIII w., 1923 r.

W miejscowości w ostatnim okresie wykonano następujące inwestycje:
– rozpoczęto budowę Centrum Rekreacyjnego (wykonano 4 z 7 etapów),
– Przebudowaną część szkoły oraz wykonano nową elewację na całym budynku
– dostawiono 6 lampy oświetlenia drogowego
– wymieniono 143 oprawy oświetleniowe na LED-owe,
– wykonano naprawę wszystkich dróg gminnych,
– wykonano chodnik, przebudowę dróg wewnętrznych i budowę parkingów na osiedlu,
– wybudowano boisko do piłki nożnej przy szkole,
– rozpoczęto działania dotyczące modernizacji pawilonu szkolnego.
– remont świetlicy wiejskiej,
– przebudowano chodniki na osiedlu,
– wybudowano plac zabaw i siłownie zewnętrzne
– wybudowano nowe drogi gminne,
– wykonano koncepcję zagospodarowania osiedla,
– wybudowano i uruchomiono PSZOK,
– wybudowano drogę do MOP- u przy autostradzie,