Modernizacja oświetlenia

Modernizacja oświetlenia drogowego

W terminie 12.05.2017r. – 15.03.2018 Gmina Zgorzelec realizowała inwestycję pn. „Kompleksowa modernizacja oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec wraz z zapewnieniem finansowania”. Inwestycja ta polegała m.in. na wymianie ponad 1400 opraw sodowych na nowoczesne oprawy w technologii LED. Niniejsze przedsięwzięcie wpłynęło na ograniczenie zużycia energii elektrycznej a co za tym idzie na poprawę efektywności energetycznej. Przedmiotowa inwestycja przyczyniła się zatem do uzyskania oszczędności energii a co za tym idzie oszczędności finansowych w Gminie Zgorzelec

Gmina Zgorzelec Najlepiej oświetloną Gminą i Miastem w 2018 r.

W dniu 13 marca br. w Warszawie podczas XXVII Targów ŚWIATŁO 2019 i XVII Targów ELEKTROTECHNIKA 2019 nastąpiło wręczenie nagród. Gmina Zgorzelec otrzymała 3 nagrody:
– Najlepsza Inwestycja Oświetleniowa 2018 r.
– Najlepiej Oświetlona Gmina i Miasto 2018 r.
– Wyróżnienie Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej za kompletną modernizację i dobudowę nowych punktów i linii oświetlenia drogowego na terenie gminy


W imieniu Gminy nagrodę odebrał Zastępca Wójta Marek Wolanin i przedstawiciel konsorcjum realizującego inwestycję Robert Droszcz.
Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego, Dorocznego Konkursu na „Najlepiej oświetlona gminą i miasto” przyznała  Gminie Wiejskiej Zgorzelec tytuł NAJLEPIEJ OŚWIETLONEJ GMINY i MIASTA 2018 ROKU za kompleksową modernizację i dobudowę nowych punktów i linii oświetlenia drogowego na terenie gminy. Komisja wzięła pod uwagę kompleksowość inwestycji oświetleniowej, która polegała nie tylko na modernizacji istniejącego oświetlenia drogowego, ale również na dobudowie nowych punktów oświetlenia. Komisja doceniła wielką staranność i profesjonalizm w doborze opraw, wysięgników i słupów oświetleniowych dzięki czemu uzyskano bardzo dobre efekty oświetleniowe. Konkurs organizowany jest przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego w Warszawie

SONY DSC
i Miastem w 2018 r. – gal