Nabór do służby w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej – 2021 r.

29.01.2021r.
Drukuj

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim wznowił możliwość składania podań przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Straży Granicznej.

Dokumenty od kandydatów przyjmowane będą tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu ich złożenia w: Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej ul. Poprzeczna 1 66 – 600 Krosno Odrzańskie (tel. 68 358 2204, 68 358 2326, 68 358 2076, 68 358 2261), Placówce Straży Granicznej w Zgorzelcu ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 14 59-900 Zgorzelec (tel. 75 779 72 28, 75 779 72 61) lub ustaleniu terminu w drodze elektronicznej pod adresem: nabor.noosg@strazgraniczna.pl. W celu bezpośredniego i szybszego ustalenia daty, godziny oraz miejsca złożenia dokumentów aplikacyjnych, kandydaci proszeni są o korzystanie przede wszystkim z możliwości telefonicznego kontaktu.

UWAGA!
W przypadku osobistego stawienia się na czynności związane z procedurą naboru do służby w Straży Granicznej kandydat zobowiązany jest do poinformowania funkcjonariuszy Sekcji Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia NoOSG o:
– występowaniu u niego objawów wskazujących na chorobę zakaźną,
– odbywaniu przez niego obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
– zamieszkiwaniu z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
– kontakcie z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji w przeciągu ostatniego tygodnia.
Ponadto kandydat zobowiązany jest do posiadania maseczki zasłaniającej usta i nos oraz jednorazowych rękawiczek w trakcie pobytu na terenie komendy, bądź placówki NoOSG, a także posiadania przy sobie własnych, niezbędnych artykułów biurowych.
Jednocześnie w miarę możliwości zaleca się przyjazd do komendy, bądź placówki NoOSG indywidualnym środkiem transportu.

Komendant Główny SG określił przewidywaną liczbę osób do przyjęcia do służby w Nadodrzańskim Oddziale SG – do końca 2021 r. – 60 osób. W przypadku przyjęcia do służby kandydat zostanie mianowany na stanowisko kursanta w 01 grupie uposażenia zasadniczego (zarobki około 2600 zł netto) do czasu zakończenia szkolenia, po ukończeniu kursu na stanowisko zaszeregowane w 02 grupie uposażenia zasadniczego (zarobki około 3600 zł netto).
Szczegółowych informacji dotyczących przebiegu procedury kwalifikacyjnej udziela: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Sekcja Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia ul. Poprzeczna 1 66 – 600 Krosno Odrzańskie tel. 68358 22 04, 68358 23 26 poniedziałek – piątek w godzinach 7.30 – 15.30, e-mail:nabor.noosg@strazgraniczna.pl

Szczegółowe informacje

Źródło: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

 

print

Zobacz także: