Nabór uczestników do projektu pn. „Gmina Zgorzelec wspiera Seniorów!” – Gozdanin

10.09.2020r.
Drukuj

Nabór uzupełniający na uczestników do projektu pn. „Gmina Zgorzelec wspiera Seniorów!”,  w ramach Klubu Seniora, który będzie mieściły się w  świetlicy wiejskiej: w Gozdaninie.

Jeżeli jesteś osobą w wieku 60+ nieaktywną zawodowo, jesteś mieszkańcem Gminy Zgorzelec, pragniesz żyć w sposób twórczy i aktywny, chcesz pomóc sobie lub innym, zostań uczestnikiem Klubu Seniora „SENIOR +” w Gozdaninie   – placówka wsparcia dziennego, posiadającą infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie  wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego.

  1. Kluby  „Senior +”  zapewniać będą 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku.
  2. Podstawowy zakres usług świadczonych przez Kluby Seniora „Senior +” to:
  • aktywizacja, w tym oferta prozdrowotna obejmująca usługi w zakresie aktywności ruchowej,
  • realizacja potrzeb Uczestników w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym i towarzyskim. 

Korzystanie ze świadczeń Klubu  „Senior+” w ramach projektu jest całkowicie bezpłatne.

Termin  otwarcia KLUBU SENIORA „SENIOR +”  w Gozdaninie planowany jest na wrzesień 2020 r.

Klub Seniora  przeznaczony jest dla 20 osób.

Wniosek o skierowanie do Klubu Seniora “Senior+” można pobrać:

  • ze strony www.gminazgorzelec.pl i w Biurze Obsługi Klienta, ul. T. Kościuszki 70, 
  • ze strony www.gopszgorzelec.pl oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Zgorzelcu, ul. T. Kościuszki 70 w godzinach pracy Ośrodka.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, ul. T. Kościuszki 70 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Nabór uzupełniający trwa do 30.09.2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 75 77 52 667

print

Zobacz także: