Nabór uczestników do projektu pn. „Gmina Zgorzelec wspiera Seniorów!”

20.08.2020r.
Drukuj

Nabór uczestników do projektu pn. „Gmina Zgorzelec wspiera Seniorów!”, w ramach dwóch Klubów Seniora, które będą mieściły się w dwóch świetlicach wiejskich: w Tylicach i w Gozdaninie.

Jeżeli jesteś osobą w wieku 60+ nieaktywną zawodowo, jesteś mieszkańcem Gminy Zgorzelec, pragniesz żyć w sposób twórczy i aktywny, chcesz pomóc sobie lub innym,  zostań uczestnikiem Klubu Seniora „SENIOR +” w Tylicach lub Gozdaninie – placówki wsparcia dziennego, posiadającą infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego.

  1. Kluby „Senior +” zapewniać będą 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku.
  2. Podstawowy zakres usług świadczonych przez Kluby Seniora „Senior +” to:
  • aktywizacja, w tym oferta prozdrowotna obejmująca usługi w zakresie aktywności ruchowej;
  • realizacja potrzeb Uczestników w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym i towarzyskim. 
  1. Korzystanie ze świadczeń Klubu  „Senior+” w ramach projektu jest całkowicie bezpłatny.

Termin  otwarcia KLUBU SENIORA „SENIOR +”  w Gozdaninie planowany jest na dzień 1 września 2020 r.

Klub Seniora  przeznaczony jest dla 20 osób.


 Termin otwarcia KLUBU SENIORA „SENIOR +” w Tylicach planowanym jest na dzień 1 września 2020 r. 

Klub Seniora  przeznaczony jest 20 dla osób.


Wniosek o skierowanie do Klubu Seniora “Senior+” można pobrać:

  • ze strony Gminy Zgorzelec i w Biurze Obsługi Klienta, ul. T. Kościuszki 70, 
  • ze strony GOPS oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Zgorzelcu, ul. T. Kościuszki 70  w godzinach pracy Ośrodka.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, ul. T. Kościuszki 70 od  poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Proces rekrutacji prowadzony jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Bystry Strumień” od 13 lipca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 75 77 52 667

print

Załączniki

Zobacz także: