Nabór wniosków o dofinansowanie.

26.06.2018r.
Drukuj

„Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

 

Nr ogłoszenia o naborze: 1/2018 – Zakładanie działalności gospodarczych

Nr ogłoszenia o naborze: 2/2018 – Rewitalizacja lokalnych zasobów

Nr ogłoszenia o naborze: 3/2018 – Wspieranie ochrony środowiska

 

Termin naboru wniosków: 7.05.2018-21.05.2018r.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lgdpartnerstwoizerskie.pl lub w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski, tel. 757813163, e-mail:biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl

 

Link do ogłoszeń :

http://lgdpartnerstwoizerskie.pl/ogloszenia-o-naborze,a2590.html

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
print

Zobacz także: