„Nie bądź obojętny – zareaguj” – przygotowanie do sezonu zimowego

16.11.2021r.
Drukuj

Okres zimowy to czas, kiedy powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na konieczność wsparcia osób najbardziej potrzebujących pomocy, w szczególności osób bezdomnych, starszych, samotnych, ubogich, niepełnosprawnych, które nie mają zagwarantowanej opieki rodzinnej lub ze strony społeczności lokalnej. Spadek temperatur może powodować wychłodzenie organizmu, które zagraża zdrowiu i życiu człowieka, a w skrajnych przypadkach prowadzi do śmierci.

Podmioty odpowiedzialne za wsparcie osób potrzebujących w okresie zimowym monitorują środowiska i miejsca zamieszkania osób szczególnie narażonych na niekorzystne warunki pogodowe.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu podejmują w tym zakresie ścisłą współpracę z dzielnicowym KPP Policji w Zgorzelcu.

Przypominamy, że GOPS, szczególnie w okresie zimowym, oferuje wsparcie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, z niskimi dochodami (na podstawie ustawy o pomocy społecznej). Jest to m.in. wsparcie na zakup opału, dopłatę do mediów, zakup odpowiedniej odzieży i żywności. Udzielenie pomocy poprzedzone jest przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego i zgromadzeniem odpowiedniej dokumentacji. Do pomocy uprawnione są osoby, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł, a dla osób samotnie gospodarujących jest to kwota 701 zł. 

Apelujemy do mieszkańców naszej Gminy, aby nie pozostawać obojętnym na potrzeby osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu.
Pamiętajmy, że każda Państwa reakcja i informacja przekazana natychmiast może przyczynić się do udzielenia pomocy człowiekowi w potrzebie, a w sytuacjach kryzysowych może nawet uratować czyjeś życie!

Wspólnie zadbajmy o dobro i bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy!

Informacje można zgłaszać do:

  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, ul. T. Kościuszki 70 – tel. 75 77 52 667 lub gopszgorzelec@wp.pl
  • Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu ul. II Armii Wojska Polskiego 12 g, – tel. 75 649 42 00 lub 997
  • Bezpłatny telefon alarmowy – 112
  • Pogotowie – 999
print

Zobacz także: