NIe wypalaj traw!

17.04.2019r.
Drukuj

Nie wypalaj traw na wiosnę!
Oprócz sankcji karnych za wypalanie traw grożą również dotkliwe kary, które nakładać może ARiMR. Zakaz wypalania gruntów rolnych jest jednym z warunków, które rolnicy zobligowani są przestrzegać, aby móc ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe z PROW 2014-2020.

 

ULOTKA

print

Zobacz także: