Niedów

Dawna nazwa w języku niemieckim Wolfsberg

Niedów od 2016 r. przynależy do Sołectwa Ręczyn

Liczba ludności: – 7 os. (stan na 2024 r.)

Identyfikator miejscowości w systemie SIMC to 0193393,
Współrzędne GPS: (14.9857256, 51.0396257).

 

 

Niedów to jedna z najmniejszych wsi w regionie, leżąca na Pogórzu Izerskim, na południowo-zachodnim skraju Wysoczyzny Siekierczyńskie, na prawym brzegu Jeziora Niedowskiego (zalew Witka), na zboczu Słowiańskiej Górki. Przez miejscowość przechodzi droga lokalna z Radomierzyc do Zawidowa.
Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są:
– kościół fil. pw. Matki Boskiej Anielskiej, zabytkowy z końca XV wieku, 1721 r.,
– cmentarz przy kościele, ewangelicki, obecnie rzym.- kat., z XVI wieku,
– pozostałości grodziska pochodzącego z X-XII wieku.