Nieodpłatna pomoc prawna

Jak skorzystać z porady prawnej?

Osoba potrzebująca pomocy prawnej:

– odwiedza stronę internetową: Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

– w zakładce pn. „Nieodpłatna pomoc prawna” (zakładka znajduje się po lewej stronie: menu „NA SKRÓTY”) odszukuje wzór wniosku o skorzystanie z porady prawnej za pomocą środków porozumiewania się przez odległość wraz z oświadczeniem lub pobierz tutaj [kliknij]

– wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem wysyła na adres mailowy: boi@powiat.zgorzelec.pl i oczekuje na wyznaczenie terminu porady.

Wniosek można sporządzić własnoręcznie według wzoru dostępnego na stronie internetowej www.powiatzgorzelecki.pl i przekazać do urzędu inną dostępną drogą.

W wyjątkowej sytuacji  uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu zgorzeleckiego znajduje się w załączniku.

Załączniki