Działania na granicy

19.03.2020r.
Drukuj

W związku z licznymi informacjami pojawiającymi się w prasie i telewizji chciałbym poinformować, iż jako samorząd podjęliśmy szereg działań w celu udzielenia pomocy i odpowiedniego zabezpieczenia ludzi oczekujących na wjazd do naszego kraju, w tym zabezpieczenia służb sanitarnych i granicznych dokonujących czynności kontrolnych na granicy.
W dniu wczorajszym wydaliśmy ok. 120 gorących posiłków dla służby granicznych, policji i straży – stacjonujących na granicy i wykonujących czynności związane z kontrolą graniczną. Gorące posiłki będą dostarczane do omawianych służb 3 razy dziennie (ciepły posiłek dla każdej zmiany). W/w posiłki przygotowuje Restauracja „Jan” z Jędrzychowic. Ponadto udostępniliśmy i uruchomiliśmy punkt przygotowywania posiłków dla osób oczekujących na wjazd do naszego kraju – od wczesnych godzin porannych na bieżąco nasza kadra przedszkola „KRASNOLUDKI” przygotowuje „bułki” dla osób oczekujących na wjazd na teren Polski.
Nieustannie na granicy działają nasze służby ratownicze – OSP Trója i OSP Radomierzyce. Strażacy dostarczają wodę oraz przygotowany prowiant zarówno osobom oczekującym w korku jaki i samym służbom granicznym. Za ich nieocenioną pomoc w tak trudnych dla nas czasach składam gorące podziękowania.

Serdeczne podziękowania składam dla naszej Rady Sołeckiej z Jędrzychowic z Przewodniczącą Rady Gminy Anną Rakoczy i Sołtysem wsi Jędrzychowice Krystyną Radzięta oraz wszystkim ludziom dobrej woli, tym którzy bezinteresownie niosą pomoc potrzebującym. Dzięki ich inicjatywie od ok. 4 dni na bieżąco do ludzi oczekujących w gigantycznych korkach dostarczane są najpotrzebniejsze artykuły żywnościowe.

Kochani niech ten trudny czas będzie dla nas sprawdzianem z naszego człowieczeństwa, niech nie zabraknie w nas woli i chęci pomocy innym. Dobro powraca dlatego wspólnie pomagajmy.

Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj

print

Zobacz także: