Nowa siłownia zewnętrzna w Białogórzu

19.09.2019r.
Drukuj

9 września br. Uczniowski Klub Sportowy w Jerzmankach podpisał umowę z Wykonawcą – firmą FreeKids s.c na operację pn. „Budowa małej architektury – siłownia zewnętrzna wraz z ogrodzeniem” w miejscowości Białogórze. Termin wykonania zadania to 08.11.2019 r. Dzięki tej inicjatywnie społeczność lokalna będzie miała możliwość spędzenia wolnego czasu aktywnie na świeżym powietrzu.

Operacja pn. „Budowa małej architektury – siłownia zewnętrzna wraz z ogrodzeniem” w miejscowości Białogórze. Operacja wpłynie na pobudzenie aktywności społeczeństwa Partnerstwa Izerskiego. Infrastruktura rekreacyjna podniesie jakość życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez zagospodarowanie terenu w urządzenia siłowe.
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

print

Zobacz także: