Nowe boiska sportowe w gminie

11.08.2023r.
Drukuj

Boisko w Tylicach

W ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w Tylicach na osiedlu odnowiono boisko do koszykówki. W ramach zadania wymieniono piłko-chwyty, kosze na bramko-kosze oraz wykonano nową nawierzchnię. Koszty odnowy obiektu wyniosły 78 000 zł brutto. Odnowa boiska trwała zaledwie 3 dni, a wykonawca dodatkowo pozostawił nam ponad 100 dodatkowych kostek podłoża gdyby z jakiegoś powodu zaszła konieczność ich uzupełniania. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Boisko dla Koźlic

W Koźlicach, przy świetlicy powstało mini boisko do Strett Balla, na które UKS w Jerzmanki pozyskało środki  z Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na boisko od lat czekali mieszkańcy Koźlic, dobra sportowa współpraca dotycząca m.in. rozbudowy ogólnodostępnej bazy sportowej, to cele jakie w swoim statucie ma Uczniowski Klub Sportowy w Jerzmankach – podkreśla Prezes Klubu Marek Wolanin. Kolejny raz udało się zrealizować sportową inwestycję i mamy nadzieje, że nie jest to ostatnie działanie. 

Boisko w Osiek Łużyckim coraz bliżej

Gmina zleciła wykonanie dokumentacji projektowej zespołu boisk przy Szkole Podstawowej w Osieku Łużyckim. W ramach dokumentacji projektowane jest boisko wielofunkcyjne (piłka ręczna + 2xkoszykówka), bieżnia 200m, bieżnię 60m + skok w dal, boisko do siatkowej piłki plażowej. W miejscu istniejącego boiska powstanie boisko do Strett Balla, koło do rzutu kulą, Flow Park i ścieżka zdrowia. Na terenie szkoły powstaną również stoły do gry w tenisa stołowego oraz gry w warcaby i szachy.

print

Zobacz także: