Nowe przepisy dot. SARS-CoV-2 w Saksonii

26.08.2021r.
Drukuj

W dniu dzisiejszym 26 sierpnia br. w Saksonii wchodzi w życie nowe rozporządzenie o ochronie przed koronawirusem. Nowe przepisy obowiązują do 22 wrześniaNajważniejsza zmiana polega na zmianie podejścia do wskaźnika liczby zachorowań jako podstawy wprowadzania obostrzeń lub poluzowań. Działalność placówek handlowych, punktów usługowych, instytucji, organizowanie wydarzeń i imprez  będzie możliwe niezależnie od wskaźnika zachorowań pod warunkiem przestrzegania koncepcji sanitarno-higienicznej.

Nadal zalecane jest zachowywanie odstępu 1,5 m od innych osób. Również konieczne będzie noszenie maseczek ochronnych w miejscach publicznych na wolnym powietrzu, jeśli nie będzie mógł być zachowany odstęp.  W przypadku wskaźnika zachorowań poniżej 10 nie ma nadal obowiązku noszenia maseczek za wyjątkiem środków komunikacji publicznej, usług związanych z pielęgnacją ciała oraz w sklepach i na rynkach, jeśli nie będzie można zachować zalecanego minimalnego odstępu.

Duże imprezy będą dopuszczalne pod warunkiem gromadzenia danych kontaktowych uczestników, posiadania przez uczestników negatywnego testu lub certyfikatu szczepienia lub statusu ozdrowieńca oraz posiadania zatwierdzonej koncepcji sanitarno-higienicznej przez organizatorów. Uczestniczy będą musieli nosić maseczki ochronne poza swoim miejscami.

Środki ochronne w przypadku 7-dniowego wskaźnika zachorowań powyżej 35:

Jeśli na terenie powiatu lub miasta na prawach powiatu wskaźnik zachorowań przez kolejne 5 dni przekroczy wartość 35,  to od 7. dnia obowiązkowe jest podawanie danych kontaktowych i okazywanie certyfikatu szczepienia lub zaświadczenia o statusie ozdrowieńca lub negatywnego testu:

  • w lokalach gastronomicznych – wewnątrz lokalu
  • na imprezach, w placówkach kultury, miejscach rekreacyjno-wypoczynkowych – wewnątrz lokalu
  • przy korzystaniu z usług kosmetycznych i związanych z pielęgnacją ciała
  • przy uprawianiu sportu wewnątrz pomieszczeń, i korzystaniu z basenów i saun
  • na dyskotekach, w klubach i barach – wewnątrz lokalu
  • korzystaniu z usług hotelowych

W przypadku dużych imprez obowiązuje następujące ograniczenie – wewnątrz pomieszczeń możliwe jest organizowanie wydarzeń z udziałem do 5 000 osób i wykorzystaniem  max. 50%   miejsc. Jeśli w wydarzeniu będą mogły uczestniczyć tylko osoby zaszczepione, będące ozdrowieńcami lub mające negatywny test, limit miejsc nie obowiązuje.

W przypadku wydarzeń odbywających się na zewnątrz możliwe jest wykorzystanie wszystkich miejsc z zachowaniem zasady 3G, czyli udziału osób zaszczepionych, ozdrowieńców lub mających negatywny wynik testu.

 Stopień ostrzegawczy

Większą rolę w obowiązywaniu obostrzeń będą miały dane o obłożeniu łóżek szpitalnych pacjentami covidowymi  na oddziałach zwykłych i intensywnej opieki medycznej wg zasady „5 + 2”, czyli jeśli zostanie osiągnięty próg obłożenia przez 5 kolejnych dni, po dwóch kolejnych dniach obowiązują dodatkowe środki. Stopień ostrzegawczy w Saksonii będzie obowiązywał od 650 zajętych łóżek na oddziałach zwykłych lub 180 zajętych łóżek na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Dodatkowo do ograniczeń obowiązujących od wskaźnika 35 ograniczone będą spotkania prywatne w miejscach publicznych i prywatnych do liczby 10 osób bez uwzględniania osób zaszczepionych, ozdrowieńców i dzieci do 14 roku życia.

 Stopień przeciążenia

Stopień przeciążenia będzie osiągnięty wówczas, jeśli liczba łóżek zajętych przez pacjentów covidowych przekroczy w Saksonii 1300 na oddziałach zwykłych i 420 na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Z wymienionych wyżej ofert, placówek i dużych imprez będą mogły korzystać osoby zaszczepione i będące ozdrowieńcami. Posiadanie negatywnego testu nie będzie wystarczające. W przypadku imprez typu targi będą dopuszczalne testy PCR. Spotkania prywatne będą ograniczone do członków własnego gospodarstwa domowego i jednej dodatkowej osoby. Osoby zaszczepione, ozdrowieńcy i dzieci do 14 roku życia nie są wliczane do tego limitu.

Wraz z osiągnięciem stopnia ostrzegawczego lub stopnia przeciążenia odpowiednie zasady będą obowiązywały w całej Saksonii.

źródło: Urząd Miasta Görlitz

print

Zobacz także: