Nowe rozporządzenie o ochronie przed koronawirusem w Saksonii

20.10.2021r.
Drukuj

Rząd Saksonii przyjął 19 października 2021 nowe rozporządzenie o ochronie przed koronawirusem, które wejdzie w życie 21 października 2021 r. i będzie obowiązywać do 17 listopada 2021 włącznie.

Stopień ostrzegawczy i stopień przeciążenia będą nadal powiązane z liczbą zajętych łóżek szpitalnych i 7-dniowym wskaźnikiem hospitalizacji pacjentów covidowych. Nastąpi jednak zmiana  warunków osiągnięcia stopnia ostrzegawczego i stopnia przeciążenia. Wystarczy, jeśli zostaną osiągnięte wartości graniczne przyjęte dla danego stopnia. W przypadku stopnia ostrzegawczego jest to 615 pacjentów covidowych na oddziałach zwykłych lub 180 pacjentów covidowych na oddziałach intensywnej opieki medycznej, w przypadku stopnia przeciążenia – 1300 pacjentów covidowych na oddziałach zwykłych lub 420 pacjentów covidowych na oddziałach intensywnej opieki medycznej

Wyjątki dla jarmarków świątecznych i parad górniczych

Jarmarki świąteczne i podobne wydarzenia związane z tradycjami regionu z udziałem ponad 1000 osób jednocześnie mogą odbyć się w tym roku. Wydziały zdrowia mogą dopuścić wyjątki od zbierania danych kontaktowych, zasady 3G (zaszczepienie, status ozdrowieńca, negatywny test) i obowiązku noszenia maseczek ochronnych przed osiągnięciem stopnia ostrzegawczego w ramach zatwierdzonych koncepcji higenicznych. Wydarzenia te będą mogły być organizowane również w przypadku osiągnięcia stopnia ostrzegawczego lub przeciążenia. Jeśli teren imprezy zostanie podzielony na strefy spacerowe i strefy rekreacji, można będzie zrezygnować z danych kontaktowych, zasady 3G i obowiązku noszenia maseczek w strefach spacerowych. W strefach rekreacji te trzy ograniczenia będą zniesione, jeśli będzie w nich przebywać mniej niż 1000 osób jednocześnie. W przeciwnym razie organizatorzy będą zobowiązani do zbierania danych kontaktowych, stosowania zasady 3G i obowiązywać będą maseczki ochronne.

Zmiana w opcji modelu 2G (osoby w pełni zaszczepione i ozdrowieńcy)

Jeśli organizator zdecyduje się  – niezależnie od tego, czy liczba przebywających jednocześnie osób będzie mniejsza lub większa niż 1000 – na opcję modelu 2G, zniesione zostanie dotychczasowe ograniczenie liczby odwiedzających do 5 tys. osób i obowiązek zbierania danych kontaktowych. Ponadto w takim wydarzeniu będą mogły uczestniczyć osoby niezaszczepione, które nie przekroczyły 16 roku życia lub dla których nie ma oficjalnego zalecenia zaszczepienia się. Wstęp dla tych osób będzie możliwy z negatywnym testem lub zaświadczeniem lekarskim.

Zmiany w szkołach i przedszkolach

Rząd Saksonii zmienił również zapisy dot. ochrony przed koronawirusem dla szkół i przedszkoli. Nowością w nim jest zapis, że od 8 listopada we wszystkich klasach nie będzie obowiązku noszenia maseczek przez uczniów i nauczycieli na lekcjach. „Prawie żadna inna grupa ludności nie musi tak długo nosić maseczek jak uczniowie szkół ponadpodstawowych. Nie możemy  wymagać od dzieci i uczniów więcej niż od dorosłych. Pozostajemy przy obowiązku testowania jako ochronie przed infekcjami. Dzięki temu będziemy mieli dobry obraz sytuacji infekcyjnej w szkołach i będziemy odpowiednio do niej mogli reagowaći” – mówi sakosński minister oświaty Piwarz.

Gdy wskaźnik zachorowań osiągnie wartość 35, noszenie maseczek będzie obowiązkowe w budynku szkolnym, nie będzie obowiązkowe, a jedynie zalecane w klasie w ławce i na lekcjach od 8 listopada. Maseczki na lekcjach będą obowiązkowe w momencie osiągnięcia stopnia ostrzegawczego określonego w saksońskim rozporządzeniu o ochronie przed koronawirusem.

Aby zapewnić naukę w szkołach po feriach jesiennych, przez pierwsze dwa tygodnie listopada będą obowiązywały specjalne środki ochronne. W pierwszym tygodniu listopada w szkołach ponadpodstawowych uczniowie i nauczyciele będą mieli obowiązek noszenia maseczek. Ponadto od 1 do 14 listopada obowiązkowe będą testy trzy razy w tygodniu. Osoby w pełni zaszczepione i ozdrowieńcy będą z nich zwoleni. Po tym dwutygodniowym okresie testy w szkołach będą wykonywane dwa razy tygodniu, jeśli 7-dniowy wskaźnik  zachorowań w powiecie lub mieście na prawach powiatu przekroczy 10. Poniżej tej wartości testy będą wykonywane raz w tygodniu. Pozwoli to na kontrolowanie sytuacji w szkołach i podejmowanie decyzji o nauce hybrydowej lub czasowym zamykaniu pojedynczych szkół w przypadku lokalnych ognisk infekcji. Stacjonarna nauka szkolna w całej Saksonii  będzie ograniczana w przypadku osiągnięcia stopnia przeciążenia w saksońskich szpitalach. Dopiero w takim przypadku przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły specjalne przejdą w tryb ograniczonego nauczania w stałych grupach lub klasach ze stałym personelem i w wyznaczonych pomieszczeniach. Dla pozostałych uczniów nauka będzie się odbywać w trybie hybrydowym. W zarządzeniu nie przewiduje się zamykania szkół w na terenie całej Saksonii.

Źródło: Urząd Miasta Görlitz

print

Zobacz także: