Nowy Sołtys Koźlic

10.03.2023r.
Drukuj

W czwartek 9 marca br. w świetlicy wiejskiej w Koźlicach odbyło się zebranie wiejskie, zwołane przez Wójta Gminy Zgorzelec.

Głównym punktem zebrania był wybór nowego Sołtysa. Wybory zostały jednak poprzedzone złożeniem na ręce żony Pana Stanisława Kolendy, wieloletniego sołtysa wsi Koźlice, podziękowań za wkład w rozwój wsi i pracę na rzecz sołectwa. Nowym sołtysem została jednogłośnie wybrana Pani Anna Rychter. Zebrani w świetlicy przedstawiciele Gminy Zgorzelec Wójt Piotr Machaj oraz Sekretarz Gminy Anna Demuth-Majda złożyli gratulacje na ręce nowo wybranego sołtysa. W dalszej części zebrania obecni mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań Wójtowi, na które chętnie odpowiadał. Pytania dotyczyły m.in. stanu dróg powiatowych, oświetlenia miejscowości oraz ścieżek rowerowych, planowanych przyszłych inwestycji w Koźlicach oraz innych problemów dotykających mieszkańców.

 

 

print

Zobacz także: