Historia gminy

Jeszcze na przełomie er Łużyce zamieszkiwali Celtowie. Prawdopodobnie nazwa rzeki Nysy jest celtyckiego pochodzenia, choć nie brakuje językoznawców, w tym również niemieckich, uważających, iż obecna nazwa stała się dopiero dziełem ludów słowiańskich. Po Celtach na Łużycach osiedlili się w I w.n.e. Silingowie, szczep germańskiego plemienia Wandalów. Górne Łużyce rozciągają się pomiędzy Kwisą na wschodzie a Połcznicą, dopływem Czarnej Elstery na zachodzie. Południową granicę tej krainy tworzą Góry Łużyckie i Izerskie. Szeroki pas lasów z licznymi jeziorami i mokradłami na północy rozdziela Łużyce Górne od Dolnych, których większość leży w Brandenburgii, a ich wschodnie krańce na terenie województwa lubuskiego. W wyniku postanowień poczdamskich w 1945 roku 1/5 górnych Łużyc znalazła się w Polsce. Tak więc cały zachodni fragment województwa dolnośląskiego (między Nysą Łużycką a Kwisą) należy do górnych Łużyc. Włączenie tego obszaru do Dolnego Śląska z wielu względów jest niewłaściwe. Problemy z nazewnictwem ziem nad Nysą Łużycką i Kwisą rozpoczęły się po 1815 roku. Na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego doszło do rozbicia dotychczasowej jedności Górnych Łużyc. Za sympatyzowanie z Napoleonem Saksonii odebrano całe Łużyce Dolne i 2/3 Łużyc Górnych. W ten sposób Zgorzelec, Lubań i inne miasta łużyckie znalazły się nieoczekiwanie w granicach administracyjnych pruskiego śląska.Po roku 1945 historycy i krajoznawcy stwierdzili, iż tak naprawdę ziemie pomiędzy Kwisą a Nysą Łużycką kulturowo i etnicznie związane były zawsze z Łużycami. Tutaj mieszkali Serbołużyczanie, którzy nadali nazwy miejscowościom i rzekom. To tutaj rozwijało się charakterystyczne dla Łużyc budownictwo wiejskie (tzw. domy słupowe). To tutaj działał wiele stuleci Związek Sześciu Miast Łużyckich, który skupiał mieszczan najzacniejszych grodów krainy, w tym Lubania i Zgorzelca.*W 1975 roku w wyniku reformy administracyjnej kraju powstały jako samodzielne jednostki administracyjne: Gmina Wiejska Zgorzelec i Gmina Miejska Zgorzelec. W skład gminy wiejskiej weszły 22 sołectwa zlokalizowane wokół miasta.

Od 1986 do 2014 roku nieprzerwanie Wójtem Gminy Zgorzelec był Kazimierz Janik. Obecnie funkcję Wójta pełni Piotr Machaj.

* Bena W., POLSKIE GÓRNE ŁUŻYCE, Wydawnictwo F.H.Agat, Zgorzelec 2003