Przedsiębiorczość

W latach 1990-2009 zaobserwowano w gminie (na podstawie danych z ewidencji działalności gospodarczej) wyraźny wzrost przedsiębiorczości. W 1990r. funkcjonowały 33 podmioty gospodarcze – w roku 2008 zarejestrowanych jest 577 podmiotów.

Wzrostowi aktywności gopsodarczej towarzyszy spadek bezrobocia. Na koniec 2008 roku wyniosło ono 5,5% osób w wieku produkcyjnym.

Pożądane inwestycje w gminie:

– zakłady przetwórstwa rolnego;

– bazy magazynowe;

– przemysł i usługi nieuciążliwe dla środowiska naturalnego;

– turystyka.