Współpraca z zagranicą

Gmina Zgorzelec współpracuje z Gminą VISNOVA, powiat Frydland – Republika Czeska. Mieszkańcy gminy biorą udział w zawodach Ochotniczych Straży Pożarnych. Rozwijana jest współpraca sportowa, szczególnie wśród młodzieży szkół podstawowych. Wynikają stąd liczne kontakty towarzyskie pomiędzy mieszkańcami sąsiadujących gmin. Dobrze rozwija się współpraca Ochotniczej Straży Pożarnej
w Radomierzycach z sąsiednią jednostką strażacką w Hagenwerde. Organizowane są wspólne ćwiczenia i wspólne imprezy integracyjne. Mieszkańcy obu miejscowości zapraszają się nawzajem do udziału
w lokalnych uroczystościach i festynach.

Jednocześnie od trzech lat w Szkole Podstawowej w Trójcy wdrażany jest autorski program realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej „Wychowanie regionalne – dziedzictwo kulturowe”. Program ten zakłada, że szkoła powinna uświadomić dziecku wielokulturowość regionu oraz ma być EUROPEJSKIM POMOSTEM, stąd jednym z elementów programu są kontakty z Niemcami. Nie jest to współpraca
z niemiecką szkołą, jak to bywa najczęściej, lecz współpraca z mieszkańcami wsi żyjącymi w niej przed 1945 rokiem. Nawiązanie takiej współpracy było możliwe dzięki znajomości z niemieckim pisarzem urodzonym i mieszkającym przed wojną w Trójcy – Horstem Teichmannem.

Ważnym elementem w działaniach gminy jest prezentacja na arenie międzynarodowej. W 2000r. została opracowana oferta inwestycyjną prezentującą osiągnięcia i możliwości inwestycyjne gminy, która przedstawiona została między innymi na targach w Hanowerze. Przedstawiciele gminy uczestniczą systematycznie w spotkaniach i konferencjach o charakterze transgranicznym, które obejmują problematykę infrastruktury, rozwoju gospodarczego, szkolnictwa i innych ważkich tematów, które interesują tak nas jak i naszych sąsiadów.

Kolejną formą współpracy transgranicznej pomiędzy Gminą Zgorzelec, innymi samorządami terytorialnymi oraz partnerami po stronie niemieckiej i czeskiej jest wspólne wydawanie materiałów promocyjnych oraz informacyjnych, takich jak: mapa „U styku trzech granic”.