Obchody 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu

05.05.2022r.
Drukuj

W środę 4 maja br. Państwowa Straż Pożarna obchodziła bardzo uroczyście jubileusz 30-lecia wraz z obchodami Międzynarodowego Dnia Strażaka. Dzięki Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu organizacja i przebieg uroczystości miały podniosły charakter. 

Uroczystości rozpoczęły się od okolicznościowej mszy świętej w kościele Św. Bonifacego. Następnie w korowodzie na plac przed Komendę Powiatową udali się strażacy PSP i OSP z powiatu zgorzeleckiego oraz zaproszeni goście – m.in. Dolnośląski Wojewódzki Komendant PSP st. bryg. Mark Kamiński, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych.

Ten dzień stał się doskonałą okazją do podziękowania za trud codziennej służby, gotowości niesienia pomocy oraz wręczenia odznaczeń, nagród i awansów za wszystkie zasługi.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP nadało „Złoty Medal” za zasługi dla pożarnictwa Wójtowi Gminy Zgorzelec Piotrowi Machajowi.

Prezes OSP Radomierzyce Sławomir Myśliwiec został odznaczony przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP „Złotym Znakiem Związku OSP RP”, natomiast Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nadało mu Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”

Zasłużone Ochotnicze Straże Pożarne Gronowa, Radomierzyc, Sławnikowic i Trójcy Rada Powiatu Zgorzeleckiego uhonorowała odznaką „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”.

print

Zobacz także: