Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa

12.07.2019r.
Drukuj

Jak co roku 11 lipca mieszkańcy Ziemi Zgorzeleckiej uczestniczyli w zorganizowanych przez Stowarzyszenie „Strażnicy Pamięci Ziemi Zgorzeleckiej” uroczystych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej na Kresach Wschodnich. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trójcy sprawowaną przez proboszcza ks. Marka Reźnego w intencji ofiar ludobójstwa.

Po Mszy św. jej uczestnicy zgromadzili się na placu kościelnym przy pomniku upamiętniającym pomordowanych, gdzie odbyła się część patriotyczna, której głównym punktem było oddanie hołdu ofiarom ludobójstwa poprzez złożenie kwiatów. Wartę honorową – jak każdego roku – zaciągnęli uczniowie klasy wojskowej Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu, którzy przybyli wraz z opiekunem Panem Kazimierzem Korotuszem.

Uroczystość odbywała się z udziałem pocztów sztandarowych: Szkoły Podstawowej im. Osadników Wojskowych w Trójcy, Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Jerzmankach, Zgorzeleckiego Obwodu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych: w Czerwonej Wodzie, Gronowie, Radomierzycach i Rudzicy.

W uroczystości udział wzięli m. in. Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj, Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, delegacja Gminy Siekierczyn z Wójtem Dariuszem Furdykoniem, przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec Anna Rakoczy oraz Radni, Komendant Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu mł. inspektor Janusz Lipski, Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu mł. kapitan Grzegorz Fleszar, delegacja Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu, dyrektorzy szkół w Łagowie i Żarskiej Wsi oraz przedszkola w Jędrzychowicach, przedstawiciele stowarzyszeń: „Samarytanie” z Gronowa i Sławnikowic, „Bystry Strumień” z Gozdanina i „Osiek Łużycki – Moja Wieś” oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy i miasta Zgorzelec – w tym Kresowiacy i ich rodziny.

Następnie w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Osadników Wojskowych w Trójcy odbył się niezwykle ciekawy wykład adiunkta Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II – doktora Przemysława Stanko na temat: „Nieujawniona prawda o ludobójstwie na Kresach i w Małopolsce Wschodniej w latach 1939 – 1947”.

W kolejnej części uroczystości wystąpiły zespoły: „Kapela Pogranicze” ze Studnisk, „Jarzębina” z Zawidowa, „Malwa” z Włosienia”, „Podolanie” z Czerwonej Wody, „Lasowianie” z Pieńska i „Kwiatowianki” z Żarskiej Wsi.

Uczestnicy z wielkim zainteresowaniem oglądali wystawę „Kresy – Pamiętamy!” i delektowali się barszczem i pierogami przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich ze Sławnikowic. Nie zabrakło też pysznych wypieków.

Projekt został zrealizowany w ramach udzielonej dotacji dla organizacji pozarządowych przez Gminę Zgorzelec na zadanie pn. „Historię, tradycję i kulturę Kresów ocalmy od zapomnienia V EDYCJA” przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach i Sołectwa Trójca.

Janina Słabicka

print

Zobacz także: