Obowiązek odśnieżania chodnika, usuwaniu śniegu i sopli z dachu

30.11.2023r.
Drukuj

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o obowiązku odśnieżania chodnika, usuwania śniegu i sopli z dachu. Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości.

Odśnieżanie dachu i usuwanie sopli należy do obowiązków właściciela bądź zarządcy nieruchomości. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty wielkopowierzchniowe, m.in. hipermarkety, hale targowe i sportowe oraz magazyny.

Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu może zostać ukarany mandatem. Można również wprowadzić natychmiastowy zakaz użytkowania obiektu. Odśnieżanie dachów jest obowiązkiem, który reguluje art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane.

Ponadto przypominamy, że odśnieżanie chodnika to obowiązek, który wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku w gminach. Zgodnie z tym przepisem właściciel nieruchomości jest zobowiązany do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio przy granicy jego nieruchomości. Wskazany obowiązek odśnieżania chodników obciąża nie tylko właścicieli, ale także użytkowników wieczystych i inne osoby władające nieruchomością, na przykład najemców.

print

Zobacz także: