Obowiązki posiadacza szamba

19.01.2021r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. 

W przypadku nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, ich właściciele mają obowiązek zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadania aktualnych rachunków potwierdzających realizację zawartej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie wywozu nieczystości ciekłych. Należy pamiętać, by zawsze żądać od przedsiębiorcy rachunek, w którym określona jest ilość wywiezionych ścieków, a w przypadku przydomowej oczyszczalni ilość osadów, bowiem jest wtedy pewność, że ścieki trafią do oczyszczalni, a w razie kontroli właściciel nieruchomości uniknie kar. Usługę wywozu nieczystości ciekłych mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Zgorzelec (wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie znajduje się poniżej).

Kto świadczy usługi wywozu nieczystości ciekłych bez wymaganego zezwolenia podlega karze aresztu lub grzywny.

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Zgorzelec na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zgorzelec:

LP. NAZWA FIRMY ADRES SIEDZIBA TELEFON KONTAKTOWY
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. ul. Łużycka 3

59-900 Zgorzelec

75 775 79 90
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. ul. Bohaterów Getta 1a

59-900 Zgorzelec

75 645 68 60
3. SIMEKO Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 33

58-506 Jelenia Góra

75 642 80 65
4. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Dworcowa 4

59-970 Zawidów

75 778 87 26
5. Bogdan Burban Radomierzyce 56

59-900 Zgorzelec

515 927 093
6. Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna „SUPLAZ” Sp. z o.o. ul. Pocztowa 7A

59-975 Sulików

75 721 07 22
7. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Szybowa 2

41-808 Zabrze

32 271 33 89
8. Daniel Pażenczewski F.H.U. „DANIEL” Gronów 5

59-900 Zgorzelec

604 705 681
9. Citronex Trans Logistic Sp. z o.o. ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64,

59-900 Zgorzelec

75 772 19 67
print

Zobacz także: