Obowiązujące zasady

Zasady odbierania odpadów na terenie Gminy Zgorzelec – załącznik