Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec

10.10.2023r.
Drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Zgorzelec

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego informuje mieszkańców Sołectw Ręczyna i Radomierzyc o powiatowym treningu zgrywającym zintegrowany system wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, który odbędzie się w dniu 13 października 2023 r. W ramach treningu zostanie sprawdzony akustyczny system alarmowania.

Syrena alarmowa na remizie OSP w Radomierzycach uruchamiana jest na wypadek różnych zdarzeń kryzysowych (np.: pożarów, wypadków drogowych itp.).

Wzywa ona do stawiennictwa w remizie członków OSP KSRG w Radomierzycach i uczestnictwa w działaniach ratowniczych.

Na wypadek wystąpienia zagrożenia syrena zawsze uruchamiana będzie dwukrotnie:

„Ogłoszenie alarmu” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut.

„Odwołanie alarmu” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

W dniu 13 października 2023 r. w ramach treningu zostaną uruchomione w ramach treningu dwa systemy alarmowe:

A. Pierwszym podstawowym to syrena alarmowa, którą uruchomimy tylko raz:

Około godz. 13:30 – 13:33 zostanie wyemitowany modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut.

B. Drugi system alarmowania ma możliwość podawania komunikatów głosowych, uruchamiany z Nastawni zapory na zbiorniku przemysłowym Elektrowni Turów w Niedowie. Uruchomienie systemu alarmowaniaz Nastawni zapory w Niedowie będzie następowało tylko w wypadku ostrzegania mieszkańców Radomierzyc i Ręczyna o planowanym zwiększonym wypływie wody z zapory na zbiorniku przemysłowym Elektrowni Turów w Niedowie, który stworzyć może zagrożenie powodziowe w Sołectwach. W tym wypadku ogłoszenie i odwołanie alarmu będzie poprzedzone podaniem komunikatu głosowego.

Około godz. 13:20  zostanie sprawdzone działanie tego systemu, w tym jakość odbioru podawanego komunikatu głosowego.

 

/Wójt Gminy Zgorzelec/

print

Zobacz także: