Ochotnicy Naszej Gminy – konkurs grantowy Fundacji BGK

31.01.2024r.
Drukuj

Ochotnicy Naszej Gminy to konkurs grantowy Fundacji BGK. Jego celem jest wsparcie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w zakupie sprzętu, który umożliwi im wypełniać swoją misję.

– wsparcie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w zakupie sprzętu, który umożliwi im wypełniać swoją misję;

– zwiększenie świadomości, wiedzy i umiejętności społeczności lokalnej w zakresie ratowania życia i zachowania bezpieczeństwa.

Co chcemy osiągnąć?

Chcemy okazać wsparcie finansowe jednostkom OSP, aby ułatwić im funkcjonowanie. Pragniemy pomóc w szczególności tym jednostkom, które potrzebują podstawowego sprzętu. Wierzymy, że umożliwienie jego zakupu pomoże strażakom, jak i zwiększy poczucie bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności. Dodatkowo chcemy, (dzięki działaniom edukacyjnym strażaków) zwiększać świadomość mieszkańców o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu.

Kto może wziąć udział?

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.

Uwaga! W III edycji Ochotnicy Naszej Gminy nie mogą wziąć udziału grantobiorcy z poprzedniej edycji.

W III edycji programu wygra maksymalnie łącznie 30 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane:

30 projektów na kwotę do 20 000,00 zł brutto

Na co może być przeznaczone dofinansowanie?

Zakup Sprzętu/Wyposażenia związanego z realizacją zaplanowanych działań w ramach Projektu z poniższych kategorii: 

– wyposażanie indywidualne i środki ochrony indywidualnej;

– pompy pożarnicze; 

– armatura i osprzęt pożarniczy;

– sprzęt i narzędzia ratownicze i pomocnicze;

– sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności;

– sprzęt ratownictwa medycznego, wodnego i przeciwpowodziowego, drogowego i technicznego, chemicznego, ekologicznego i wysokościowego.

Materiały/pomoce/gadżety potrzebne do realizacji zajęć/pokazów (np. pierwszej pomocy, zachowania w razie wypadku samochodowego czy wybuchu pożaru), max. 1000,00 zł brutto – koszt nieobowiązkowy;

Usługa księgowa, związana z Projektem, max. 500,00 zł brutto – koszt nieobowiązkowy.

więcej informacji

źródło: Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego

print

Zobacz także: