Ochotnicza Straż Pożarna

Na terenie Gminy Zgorzelec działają cztery jednostki Ochotniczej Strazy Pożarnej:

  • OSP Trójca
  • OSP Radomierzyce
  • OSP Sławnikowice
  • OSP Gronów

Ochotnicza Straz Pożarna z Trójcy i Radomierzyc należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Obie jednostki działają na terenie gminy Zgorzelec i powiatu zgorzeleckiego.

Do gminnych OSP należy  103 członków zwyczajnych w tym 10 kobiet, 73 członków wspierających i 5 członków honorowych. Do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej należy 11 dziewcząt i 17 chłopców