Oczyszczalnia ścieków w Żarskiej Wsi

11.07.2023r.
Drukuj

Niedawno została podpisana umowa na budowę oczyszczalni kontenerowej oczyszczalni ścieków, a już widzimy efekty prac.

Teren pod oczyszczalnię został przygotowany, a obecnie trwa montaż samej oczyszczalni. Jeśli prace będą postępować w takim tempie to zadanie to zostanie uruchomione ze znacznym wyprzedzeniem.

Realizacja niniejszej inwestycji będzie miała na celu budowę kontenerowej oczyszczalni ścieków sanitarnych oczyszczającej ścieki czarne pochodzenia socjalno-bytowego z budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 112-115 i odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rowu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zbierające ścieki z tych budynków i odprowadzających je do oczyszczalni likwidując tym nieszczelności zbiorników bezodpływowych oraz dbając o ochronę środowiska.

print

Zobacz także: