Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Łagowie z certyfikatem „Bezpieczne przedszkole”

27.06.2018r.
Drukuj

Przez 7 miesięcy łagowskie przedszkolaki pod okiem nauczycieli oraz szeregu specjalistów zaproszonych do współpracy przy realizacji projektu „Bezpieczne dziecko – bezpieczne przedszkole” uczyły się zasad szeroko pojętego bezpieczeństwa. Uczestniczyły w ćwiczeniach pozorujących zagrożenie pożarem oraz warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W czasie spotkania z policjantem poznawały zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Udały się również do siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, gdzie w sali edukacyjnej „Ognik” uczyły się zasad bezpiecznego zachowania w domu i w przedszkolu, utrwalały numery alarmowe, poznawały pracę strażaków. Odwiedziły również gabinet pielęgniarki i rozmawiały o bezwzględnym zakazie korzystania z lekarstw z apteczki domowej. Odbyło się również spotkanie z kierownikiem Schroniska dla Małych Zwierząt w Dłużynie Górnej oraz jednym z podopiecznych schroniska, w czasie którego uczulono dzieci na zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi zwierzętami.

 

W ramach realizacji projektu zorganizowano również: warsztaty na temat zagrożeń w kontaktach z przyrodą, zajęcia w formie teatrzyku na temat kontaktów z nieznajomymi, spotkanie ze specjalistą od technik komputerowych na temat bezpieczeństwa korzystania z Internetu i zakazu kontaktów z nieznajomymi w Sieci, zajęcia pod hasłem „Szanuj swoją koleżankę i swojego kolegę” oraz „Prawa  i obowiązki dziecka”.

 

Równolegle kadra pedagogiczna współpracowała z rodzicami i specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zgorzelcu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych, które występowały w starszej grupie przedszkolnej.

 

Opisane działania oraz wzorowy stan techniczny, sanitarny i estetyczny pomieszczeń, ich wyposażenia i urządzeń, z których korzystają dzieci (co musieliśmy udokumentować) zostały docenione przez kapitułę konkursu, która przyznała naszym oddziałom przedszkolnym certyfikat „BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE”.

print

Zobacz także: