Odpady z gospodarstw rolnych

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), Gmina udostępnia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Wykaz podmiotów zbierających za opłatą odpady rolnicze tj.: odpady folii, sznurka, siatki, opon:

L.P.
NAZWA PRZEDSIĘBIORCY
ADRES SIEDZIBY
RODZAJ ZBIERANYCH ODPADÓW
KONTAKT
1
Eko-World Sobociński Kamil
Wieża 70 59-620 Gryfów Śląski
worki big-bag
tel. 603 320 828 / e-mail: ekoworld.biuro@gmail.com
2
Jopek recykling Dawid Jopek
Fabianów ul. Przemysłowa 12 63-330 Dobrzyca
folia, sznurek, siatka rolnicza
tel. 506 203 717 / e-mail: jopek-recykling@wp.pl
3
Recykling Polska – UE Grigore Bełz
ul. gen. Bema 19 68-100 Żagań
folia, sznurek, opony, worki big-bag
tel. 501 333 104 - e-mail: grzegorzbelz1969@o2.pl